Dorine van der Ploeg in Museum Valkenburg van 30 juni t/m 22 september 2019

Dorine van der Ploeg
‘Collages’
30 juni t/m 22 september

Museum Valkenburg toont van 30 juni t/m 22 september 2019 in de bovenzaal een boeiende
expositie met werk van Dorine van der Ploeg. Speciaal voor deze expositie keerde Dorine vanuit
Amsterdam terug naar de streek waar ze opgroeide, om er te werken aan een nieuwe serie collages.
Dorine van der Ploeg (Heerlen, 1983) studeerde in 2015 af aan de Wackers Academie in Amsterdam
onder supervisie van de Engelse kunstenaar Jim Harris. Geïnspireerd door zijn manier van kijken –
pas als je je onderwerp goed gaat observeren, ontdek je dat het vele malen interessanter is dan het
beeld ervan in je hoofd – is haar werk het resultaat van een continue observatie van haar directe
omgeving. Parallel aan dit proces van observatie, vindt een experiment plaats met het gebruiken van
diverse materialen, technieken en onderlinge combinaties. Het is de fascinatie voor de spontane
penseelstreek en de helderheid daarvan, die achter het maken van Dorine’s collages schuil gaat.
De expositie in Museum Valkenburg presenteert twee series; de ‘Groene vloer / Rode vloer’ serie,
waarin Dorine met behulp van oliepastel en papier op karton het licht op de vloer van haar
Amsterdamse atelier heeft gevangen, en haar meest recente collages op papier. Deze laatste serie is
in de periode van februari tot juni gemaakt in een 'atelier' dat zich uitstrekt van Houthem Sint
Gerlach tot Schin op Geul. Met een tas vol beschilderde vellen papier trekt Dorine het landschap in
om zich ter plekke te laten inspireren door het licht, een kleur, door de grootsheid van een boom of
de diepte in het landschap. Vormen en kleuren maken een voorstelling, waarin tegelijkertijd – bij
uitstek zichtbaar in de grotere werken – verschillende moment-opnames samenkomen in een collage
van observaties.