Mario ter Braak in De Buitenplaats

Buitenplaats Affiche.indd

Museum De Buitenplaats presenteert:
Mario ter Braak
De Ordening
Lichamen en ondingen

Museum De Buitenplaats in Eelde  presenteert vanaf 12 december 2015  een solotentoonstelling van Mario ter Braak (Hengelo, 1960). Met 77 schilderijen, uit particuliere en museale verzamelingen, is Mario ter Braak. De Ordening – Lichamen en Ondingen de eerste grote overzichtstentoonstelling van deze kunstenaar in Nederland. Het is een omvangrijk retrospectief van zijn werk  en geeft een fascinerend overzicht van zijn oeuvre vanaf de vroege jaren negentig  tot nu.

Mario ter Braak is een van de bekendste schilders uit het noorden die aan academie Minerva studeerden. Met zijn werk geeft hij nieuwe inhoud aan de betekenis van het genre van de stilleven-schilderkunst. Zijn toon- en kleurrijke schilderijen gaan over hoe wij waarnemen, over de conventies van het schilderij en zij refereren aan kunsthistorische motieven. Hij doet appél op anders kijken door het meest bekende anders te tonen. Hoe de mens communiceert, maar ook de Groningse Vismarkt zijn inspiratiebronnen van Ter Braak.

Als onderwerp kiest hij voornamelijk vruchten, een tijd- en trendloos voorwerp . De  vrucht groeit volgens het principe van de symmetrie , maar door de invloed van omgevingsfactoren is bijv. geen aardappel in vorm gelijk aan de andere. Een schilderij van Mario ter Braak ontwikkelt zich eveneens vanuit dat elementair principe. Zijn affiniteit met het rationele vierkant is daarom vaak het begin van de symmetrische ordeningen. Met intens gevoel voor compositie en materie  hanteert hij de realistische beeldtaal, waarbij het waarnemen nog een extra dimensie krijgt door het spel met taal.

De expositie ontleent zijn titel aan het werk Lichamen en Ondingen, dat hij maakte voor een tentoonstelling  ‘Trompe ‘l oeil’ in Italië.  ‘Lichamen’ zijn volumes, die ruimte innemen en ‘Ondingen’ ziet hij als volumes, die ruimte bieden.

De kerncollectie wordt gepresenteerd in een bijzondere setting ontworpen door kunstenares Marieke de Jong, geïnspireerd op Ter Braak’s concept en de locatie van Museum De Buitenplaats. Voor de inrichting ontwierp ze een vorm, die ontleend is aan de geometrische tuinen van het Museum, waarbij de organisch gebouwde museumzaal als kader fungeert.

Catalogus:
Bij de tentoonstelling verschijnt een  bijzondere publicatie , die net als de tentoonstelling en Mario ter Braaks werk vanuit het beeldende midden, ofwel het hart, is ontworpen. Vier essays beschrijven het werk en de werkwijze van Mario ter Braak vanuit verschillende zienswijzen. De catalogus verschijnt in het Nederlands en Engels.